Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Pomoc obětem trestných činů

Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s.
Adresa:Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 240 090, 602 250 210
E-mail:

alice.singrova@clovekvtisni.cz

Webové stránky:

www.clovekvtisni.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:poradenství
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:25755277


Komu je služba určena:
Lidem, kteří se stali, nebo se cítí být obětí trestného činu.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Vedle právního poradenství můžeme obětem zajistit i psychologickou podporu, v kombinaci se sociálním poradenstvím, ve formě doprovodu, vyřízení běžných záležitostí, které oběť následkem TČ není schopna sama vykonat, přímé pomoci při sepisování dokumentů, jako je trestní oznámení, odvolání nebo návrh na náhradu škody apod. Služba má akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR, která zaručuje, že se obětem dostane pomoci na dostatečné odborné úrovni. Služba je poskytována naším právníkem. V případě potřeby zprostředkujeme pomoc dalších odborníků.