Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Denní stacionář CENTRUM HÁJEK

Název poskytovatele: CENTRUM HÁJEK z.ú.
Adresa:Šťáhlavice 158, 332 03 Nezvěstice
Kontaktní telefon: 602692763
E-mail:

info@centrumhajek.eu

Webové stránky:

www.centrumhajek.eu

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:denní stacionáře
Finanční náročnost:Za úhradu. Aktuální ceník na www.centrumhajek.eu
Právní subjektivita:ústav
IČ:22845798


Komu je služba určena:
Dětem ve věku od 1 do 15 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením; s lehkou, střední, těžkou a hlubokou mentální retardací.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je poskytovat uživateli na základě individuálního plánování takové služby, které mu umožní postupným začleňováním do běžné společnosti zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí rodiny. Podporou soběstačnosti získají uživatelé šanci prožít aktivní, plnohodnotný a důstojný život.
Obsah služby:
• činnosti dle individuálního plánu
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• výchovně vzdělávací program s prvky ergoterapie • fyzioterapie (magnetoterapie, oxygenoterapie, laserová a ultrazvuková terapie, rašelinové a parafínové zábaly, kineziotaping, cvičení s PANat dlahami, MOTOmed)
• alternativní komunikace, zraková stimulace
•svoz a rozvoz domů svozovým autem s doprovodem

Praktické informace
krásné prostředí uprostřed lesů u zámku Kozel, pouze 10 km od Plzně

Provozní doba:
Po - Pá 7.30 - 16.00 hod.