Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Domov se zvláštním režimem

Název poskytovatele: Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú.
Adresa:Ke Kamenici 997, 330 11 Třemošná
Kontaktní telefon: 725 885 340
E-mail:

s.pracovnik@ustav-tremosna.cz

Webové stránky:

www.ustav-tremosna.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:domovy se zvláštním režimem
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:ústav
IČ:04580818


Komu je služba určena:
Osobám nad 50 let se sníženou mírou soběstačnosti v důsledku postižení Alzheimerovou chorobou, stařeckou nebo jinou demencí, vyžadujícím soustavnou podporu, péči a dohled druhé osoby.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat lidem, kteří již dále nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, a to ani s podporou terénní nebo ambulantní sociální služby, bezpečné a podnětné prostředí. Individuálním přístupem podporovat smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu. Naše služby mají formu celoročního pobytu. Domov poskytuje bezpečné, důstojné a spokojené prostředí a dostatek odborné kvalifikovaného personálu, který se denně snaží co nejlépe porozumět požadavkům a přáním uživatelů, současně podporuje uživatele při veškerých činnostech a společně se snaží o zachování soběstačnosti, samostatnosti a motivuje je k další činnosti.