Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Odborné sociální poradenství

Název poskytovatele: Člověk v tísni, o.p.s.
Adresa:Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 240 090, 731 690 978, 777 367 651
E-mail:

jana.duchkova@clovekvtisni.cz; barbora.cimlerova@clovekvtisni.cz

Webové stránky:

www.clovekvtisni.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:odborné sociální poradenství
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:25755277


Komu je služba určena:
Lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace spojené s finančními problémy a nemají dostatek informací a dovedností nezbytných pro její řešení vlastními silami:
• dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy či opouštějícím zařízení ústavní péče
• imigrantům a azylantům
• obětem domácího násilí
• obětem trestné činnosti
• osobám bez přístřeší
• osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách
• osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
• pachatelům trestné činnosti
• menšinám

Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba spočívá v poskytování informací a praktické podpory. (např.: zadlužení, nesplácení finančních závazků, neefektivní hospodaření s rodinnými financemi, využívání nabídek pochybných či nevhodných finančních produktů, apod.). Služba je poskytována ambulantně (v kanceláři organizace) i terénní formou (v domácnosti klienta), součástí služby je doprovod na úřady a další instituce a zprostředkování souvisejících odborných služeb. V rámci služby poskytujeme informace o právech, povinnostech a variantách řešení ve vztahu k situaci, ve které se člověk právě nachází. Jedná se např. o informace z oblasti sociální, právní, atp.. Lidem využívajícím službu se dále snažíme pomáhat k tomu, aby mohli/uměli využít existujících možností řešení situace, včetně případného doprovodu a zprostředkování jednání s institucemi, které se podílejí na řešení jejich situace. Nabízíme také zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky.