Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Odbor státní sociální péče

Název poskytovatele: Úřad městského obvodu Plzeň 3
Adresa:sady Pětatřicátníků 7 a 9, 305 83 Plzeň
Kontaktní telefon: 378 036 451, 378 036 476, 378 036 514
E-mail:

postaumo3@plzen.eu

Webové stránky:

www.umo3.plzen.eu

Forma poskytování:
Druh služby:---
Finanční náročnost:---
Právní subjektivita:---
IČ:---


Charakteristika:
Sociální odbory jednotlivých Úřadů městských obvodů Plzeň 1 až 10 poskytují klientům na svém území odborné sociální poradenství zejména v sociálně-právní ochraně dětí, dále pak poradenství pro seniory, občany těžce zdravotně postižené a osoby v obtížné životní situaci, např.:
• sociálně-právní ochrana dětí a pomoc při řešení nepříznivé rodinné situace
• sociální poradenství a pomoc při uplatnění žádostí o dávky
• zprostředkování sociálních služeb
• pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení, způsobu života, příjmové nedostatečnosti nebo jiné sociální události
• doprovody na jednání s institucemi, úřady a dalšími subjekty
• ustanovení zvláštního příjemce a výkon veřejného opatrovníka