Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Terénní program

Název poskytovatele: Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Adresa:Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 735 172 996
E-mail:

teren@skp-plzen.cz

 

Webové stránky:

www.skp-plzen.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:terénní programy
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:40524566


Komu je služba určena:
Osobám bez přístřeší.

Stručná charakteristika poskytované služby:
• vyhledání a kontaktování osob bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí
• navázání a vybudování vztahu důvěry
• informace o rizicích spojených se životem na ulici, pomoc se zajištěním základních životních potřeb
• podpora a motivace k využívání návazných služeb pomoci a tím i pomoc k návratu do společnosti
• poskytnutí základního sociálního poradenství - pomoc při zajištění dokladů, bydlení, doprovod a komunikace s úřady a institucemi

Praktické informace:
Provozní doba:
v kanceláři
Po 8.00 – 12.00 hod.
Út 14.00 – 18.00 hod.
St 8.00 – 12.00 hod.
Čt 14.00 – 18.00 hod.
Pá 12.00 – 16.00 hod.

v terénu
Po 12.00 – 16.00 hod.
Út 10.00 – 14.00 hod.
St 12.00 – 16.00 hod.
Čt 10.00 – 14.00 hod.
Pá 8.00 – 12.00 hod.