Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Terapeutická komunita Vršíček

Název poskytovatele: Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Adresa:Litohlavy 50, 337 01 Rokycany
Kontaktní telefon: 377 224 320, 777 632 490, 774 455 988
E-mail:

office@skp-plzen.cz; tkv@skp-plzen.cz

Webové stránky:

www.skp-plzen.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:terapeutické komunity
Finanční náročnost:Úhrada 7.800 Kč měsíčně (možno řešit prostřednictvím dávek hmotné nouze, pokud není klient vyloučen z evidence na ÚP).
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:40524566


Komu je služba určena:
Osobám ve věku 18 - 64 let, které se rozhodly řešit problém závislosti na návykových látkách prostřednictvím intenzivního skupinového a individuálního programu.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Klienti se do programu zapojují na základě vlastního rozhodnutí a mohou ho kdykoliv opustit. Cílem je podpora života bez drog, položení základů pro návrat do společnosti a celková harmonizace osobnosti prostřednictvím skupinové terapie a komunitních setkávání:
• ranní komunita, hodnotící komunita, skupinové psychoterapie, prevence relapsu
• individuální poradenství (společné rozhovory pracovníka a klienta v léčebném procesu)
• pracovní terapie (úklidové a údržbářské práce v areálu, péče o zahradu a zvířata, práce v dílně)
• sociální práce (zohledňuje potřeby klientů z hlediska jejich sociálního zabezpečení a sociálních problémů, je zde umožněno odpracování OPP)
• volnočasové aktivity (cílem je nejen zábava a zpestření pobytu, ale hlavně inspirace pro trávení volného času i v budoucnu po odchodu z komunity)
• zátěžové akce (vícedenní putování do přírody)
• duchovní péče (možnost osobních rozhovorů s farářem a účast na bohoslužbách)
• práce s rodinou (s možností krátkodobého pobytu člena rodiny přímo v komunitě)
• zdravotní péče (zprostředkování ošetření na příslušných lékařských pracovištích)

Praktické informace:
Délka pobytu je cca 1 rok v nepřetržitém provozu, ubytování na dvou a třílůžkových pokojích s koupelnou na patře.