Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Sociální rehabilitace

Název poskytovatele: Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Adresa:Božkovská 20, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 777 256 133
E-mail:

rehabilitace@skp-plzen.cz

Webové stránky:

www.skp-plzen.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:sociální rehabilitace
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:40524566


Komu je služba určena:
Dospělým osobám od 18 do 64 let, které jsou v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti ohroženy sociálním vyloučením, popřípadě jsou sociálně vyloučené.
Komu není služba určena: 
osobám s psychickou poruchou, které svým chováním mohou ohrozit sebe i druhé, s poruchou chování s agresivními projevy a převažující psychiatrickou diagnózou – psychotici, schizofrenici apod.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním služby je přispět ke zkvalitnění života a podpořit sociální začlenění osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a pomoci těmto lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti tím, že jim poskytujeme:
• sociální a pracovní poradenství
• podporu pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci
• podporu při komunikaci s úřady
• podporu při vyřizování nezbytných dokumentů pro sociální začlenění (občanský průkaz, rodný list, sociální dávky apod.)
• podporu při obstarávání léčby zdravotních potíží a při zajišťování léků
• pomoc naučit se rozumět a chovat se správně v zaměstnaneckém poměru
• podporu při hledání zaměstnání (životopis, motivační dopis, nácvik pracovního pohovoru apod.)
• podporu při nácviku práce na PC (při hledání zaměstnání, bydlení aj.)
• hygienický servis – možnost osprchovat se, vyprat si prádlo; poskytováno fakultativně