Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Česká správa sociálního zabezpečení

Název poskytovatele: Česká správa sociálního zabezpečení
Adresa:Křížová 25, 225 08 Praha 5
Kontaktní telefon: 257 061 111
E-mail:

posta@cssz.cz

Webové stránky:

www.cssz.cz

Forma poskytování:
Druh služby:---
Finanční náročnost:---
Právní subjektivita:---
IČ:---


Charakteristika:
ČSSZ zejména řídí a kontroluje činnost OSSZ, působí jako odvolací orgán ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla OSSZ, rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů.

Call centrum pro dávky důchodového, nemocenského pojištění a e-služby ČSSZ: 800 050 248