Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dům na půl cesty Bójka

Název poskytovatele: Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Adresa:Palackého 39/16, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 224 710, 777 570 665
E-mail:

dpc@skp-plzen.cz

Webové stránky:

www.skp-plzen.cz

Forma poskytování: pobytová,
Druh služby:domy na půl cesty
Finanční náročnost:měsíční nájem 3000 Kč, poradenské služby zdarma
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:40524566


Komu je služba určena:
• osobám v nepříznivé sociální situaci ve věku od 18 do 26 let, které nejsou schopné řešit tuto situaci vlastními silami
• osobám přicházejícím ze zařízení pro péči o děti a mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby nebo z ulice
Služba není poskytována:
• osobám užívajícím nelegální návykové a omamné látky a závislým na alkoholu
• osobám s duševní poruchou a poruchou chování, kdy mohou ohrozit sebe i ostatní

Stručná charakteristika poskytované služby:
• ubytování na 1 rok (výjimečně možnost prodloužení)
• sociálně-právní poradenství
• zprostředkování kontaktu a doprovod na úřady
• podpora k dosažení úplné samostatnosti v běžném sociálním prostředí a pomoc se zvládáním běžných domácích prací
• pomoc při získávání zaměstnání a vlastního bydlení na základě individuálního plánování, emoční opora
• možnost finančního plánování, řešení příp. dluhů
• zprostředkování volnočasových aktivit

Praktické informace:
Provozní doba: nepřetržitá
Příjem nových uživatelů: Po - Pá 8.00 - 16.00 hod.
Kapacita: 8 lůžek ve vybavených pokojích se společnou kuchyní a sociálním zařízením.