Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Mateřské centrum Duha

Název poskytovatele: Středisko křesťanské pomoci - Duha
Adresa:Husova 14, 301 24 Plzeň
Kontaktní telefon: 773 597 001
E-mail:

info@mcduha.cz

Webové stránky:

www.mcduha.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:zájmové činnosti a vzdělávání
Finanční náročnost:Za úhradu i zdarma.
Právní subjektivita:církevní právnická osoba
IČ:73634514


Komu je služba určena:
Rodičům s dětmi.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Již od roku 1995 mohou rodiče s dětmi využívat služeb Mateřského centra Duha, které je součástí Střediska křesťanské pomoci při Evangelické církvi metodistické v Plzni.
MC Duha nabízí aktivity po celý týden:
• školička – každý všední den v době 7.30 - 15.00 hod. Program Školičky je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte a zahrnuje činnosti na rozvoj rozumových, pohybových, estetických i emocionálních schopností. Je určen pro děti od cca 2 let. Program je podobný jako v mateřské škole. O děti se starají 2 pracovnice, minimálně 1 s pedagogickým vzděláním. Program školičky je rozčleněn do měsíčních tematických okruhů, které vždy zahrnují: výtvarnou činnost, zpěv, rytmizaci, hry, pohybové hry, pohádky a vyprávění, rozumové činnosti, atp. Maximální počet dětí ve třídě je 15, proto je možné pracovat s každým individuálně • kurzy pro děti: hudební, taneční, výtvarný, cvičení, anglický jazyk, flétna
• jednorázové akce pro děti: přednášky dentální hygienistky s programem pro děti, přednášky fyzioterapeuta, divadelní představení, koncerty žáku LŠU pro děti v MC, výlety, mikulášské besídky, dny dětí, karnevaly
• kurzy a semináře pro rodiče, páteční klub pro rodiče, volná herna a ostatní jednorázové akce.