Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Terénní program Ulice

Název poskytovatele: Spolek Ulice Plzeň
Adresa:Úslavská 31, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 725 705 073
E-mail:

jirka@ulice-plzen.com

Webové stránky:

www.ulice-plzen.com

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:terénní programy
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:spolek
IČ:26596385


Komu je služba určena:
Osobám závislým na nelegálních návykových látkách.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Terénní program Ulice provádí terénní sociální práci u osob závislých na nelegálních návykových látkách a v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce. Tyto osoby podporujeme ve snižování rizik jejich způsobu života a tím přispíváme k ochraně veřejného zdraví. Nabízenou službu poskytujeme anonymně a bezplatně.