Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Substituční centrum Plzeň

Název poskytovatele: Spolek Ulice Plzeň
Adresa:Kaznějovská 51, 323 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 725 178 656
E-mail:

marketa@ulice.plzen.com

Webové stránky:

www.ulice-plzen.com

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:odborné sociální poradenství
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:spolek
IČ:26596385


Komu je služba určena:
• osobám starším 18 let, závislým na opioidech (ambulantní léčba substituční látkou)
• zájemcům a klientům substituční léčby a jejich blízkým

Stručná charakteristika poskytované služby:
Substituční centrum Plzeň poskytuje klientům ambulantní léčbu opiátových závislostí. Jedná se o časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá konečný cíl (abstinenci) na dobu, kdy jí bude klient jak objektivně, tak subjektivně schopen. Tímto způsobem pomáháme klientům snížit rizika spojená s užíváním psychoaktivních látek a podporovat jejich socializaci. Služba se dělí na část sociální a část zdravotní.