Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Podpora vzdělávání

Název poskytovatele: TADY A TEĎ, o.p.s.
Adresa:Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 778 096 007
E-mail:

info@tadyated.org

Webové stránky:

www.tadyated.org

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Finanční náročnost:Zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:26370417


Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi, u kterých je ohrožen jejich vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě působících vlivů sociálně znevýhodněného prostředí.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Tato registrovaná sociální služba se v rámci základních činností zaměřuje na dlouhodobou práci s rodiči a s jejich nezaopatřenými dětmi se specifickým cílem podpořit rodiny ve vzdělávání jejich dětí, zamezit tak předčasným odchodům ze vzdělávání a zkvalitnit úroveň mimoškolní přípravy. Služba zahrnuje například zajištění individuálního doučování, program Mentoring pro dospívající pokračující ve studiu na střední škole a také podpora motivace k aktivnímu a zodpovědnému přístupu ke vzdělávání dětí skrze rozvoj rodičovských kompetencí.

Terénní aktivizační pracovník pracuje s celou rodinou, snaží se ve spolupráci s rodiči optimalizovat celkové rodinné prostředí, a to jak přímo v domácnosti, tak i směrem ven ve vztahu ke vzdělávacím a dalším odborným institucím (školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady apod.). Teprve celková stabilizace sociální situace rodiny může umožnit řešení problémů z oblasti vzdělávání. Pracovníci tak rodině poskytují také základní sociální poradenství např. v oblasti bydlení, dluhů, zaměstnanosti.

Ambulantní poradna
Poradna probíhá každou středu v čase 12.00 - 15.00 hod. na adrese Korandova 7 v Plzni, kousek do Centrálního autobusového nádraží. Do poradny může přijít klient nebo zájemce o službu bez objednání. Sociální pracovník podpoří klienta na místě například v sepsání dopisu, vyplnění a vytištění formuláře či složenky, vyhledání kontaktu na internetu. Klient si může zatelefonovat v těchto hlavních úředních hodinách na příslušnou instituci a podobně. Pokud se nepodaří vyřešit problém jednorázově, pracovník nabídne další spolupráci formou návštěv v ambulantní poradně nebo hlavní terénní formou spolupráce.