Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Podpora vzdělávání

Název poskytovatele: SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
Adresa:Koterovská 46, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 778 096 007
E-mail:

info@tadyated.org

Webové stránky:

www.tadyated.org

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Finanční náročnost:Zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:26370417


Komu je služba určena:
Dětem a mladým lidem znevýhodněným v procesu vzdělávání a jejich rodičům.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Doučování
Pomoc s učením nabízíme dětem, které chodí na základní školu i mladým lidem, kteří chodí na střední školu. Nejčastěji chodí za dítětem domu 1x týdne dobrovolník a učí se s ním. Pokud doučování nemůže probíhat v domácnosti, domluví se jiné místo. Pracovník pomáhá rodičům v komunikaci se školou a se zapojením do školní přípravy dítěte. O letních prázdninách mohou děti docházet na skupinové doučování. Dětem, které budou na konci prázdnin dělat reparát, pomáháme s přípravou zvlášť. Na některých základních školách pořádáme také skupinové doučování.
Mentoring
Hlavním cílem je připravit mladého člověka a jeho rodinu na další studium po základní škole. Pokud studovat nechce, pomáháme mu hledat první práci. Žák v 7. - 9. třídě základní školy nebo student střední školy navazuje přátelství s mentorem. Věnují se výběru oboru studia a přípravě na něj. Tráví společně volný čas a učí se dovednostem, které jsou potřebné v dospělosti. Mentor pomůže například při komunikaci se školou, s úřady, se sepsáním životopisu, hledáním brigády a podobně.
Poradna
Poradna probíhá každou St 13.00 - 15.00 hod. na adrese Korandova 7, Plzeň. Do poradny může přijít kdokoliv bez objednání. Pracovník pomůže na místě například sepsat dopis, vypsat formuláře či složenku, vyhledat kontakt na internetu a podobně. Pokud se nepodaří vyřešit problém hned, pracovník nabídne další spolupráci.