Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Terénní programy

Název poskytovatele: TADY A TEĎ, o.p.s.
Adresa:Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 778 096 007
E-mail:

info@tadyated.org

Webové stránky:

www.tadyated.org

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:terénní programy
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:26370417


Komu je služba určena:
Jedincům a rodinám žijícím v prostředí sociálního vyloučení.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba je poskytována terénní formou a zaměřuje se na zmírnění dopadů plynoucích ze života v sociálním vyloučení. V rámci služby je klientům poskytováno poradenství a podpora, například při hledání bydlení a práce, jednání na úřadech, v písemné komunikaci, zprostředkování dluhového a právního poradenství, vyřízení pobytového statusu a podobně. Obecným cílem při spolupráci je, aby si klient v co největší možné míře osvojil postup, který během spolupráce absolvoval s pracovníkem tak, aby uměl podobné situace v budoucnu řešit sám a nemusel již vyhledávat sociální službu.