Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Terénní programy

Název poskytovatele: TADY A TEĎ, o.p.s.
Adresa:Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 724 247 191
E-mail:

info@tadyated.org

Webové stránky:

www.tadyated.org

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:terénní programy
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:26370417


Komu je služba určena:
Děti a mládež ve věku 6 - 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby žijící ve vyloučených lokalitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy, rodiny s dětmi, etnické menšiny.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba se zaměřuje na zmírnění dopadů plynoucích ze života v sociálním vyloučení. V rámci služby je klientům poskytováno základní sociální poradenství, např. při hledání bydlení a zaměstnání, jednání na úřadech, v písemné komunikaci, zprostředkování dluhového a právního poradenství, zdravotní péče, vyřízení pobytového statusu, apod.