Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Střecha

Název poskytovatele: Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
Adresa:Revoluční 98, 312 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 774 184 944, 377 266 953
E-mail:

strecha@sdbplzen.cz

 

Webové stránky:

www.sdbplzen.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Finanční náročnost:Základní činnosti bezplatně, fakultativní činnosti za úhradu
Právní subjektivita:školská právnická osoba
IČ:519740


Komu je služba určena:
Rodinám s dětmi a mládeží ve věku 7 až 26 let, které mají výchovné obtíže, dále dětem a dospívajícím, kteří hledají směr svého života a jejichž zdravý vývoj je ohrožen (porušování norem, poruchy chování, poruchy pozornosti, děti týrané, špatně přizpůsobivé, špatně se začleňující do kolektivu, šikanované atd.).

Stručná charakteristika poskytované služby:
Službu v rámci provozu Salesiánského střediska zajištuje Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba je poskytována také v preventivním charakteru u rodin, kdy je možné předpokládat obtížné situace v průběhu vývoje dítěte. Služba je poskytována, vyjma některých fakultativních činností (výlety a tábory pro děti), bezplatně.
Nabízené výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro děti a mladé: asistence, arteterapie, aktivní sociální učení, psychorelaxace, efektivní učení, návazné služby na další programy Salesiánského střediska mládeže.
Centrum pomoci, v rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí, doprovází pěstounské rodiny, které se snaží vést ke stabilizaci a prevenci nežádoucích jevů v rodině a podpoře při vytváření identity dítěte.