Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Otevřený klub Balón

Název poskytovatele: Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
Adresa:Revoluční 98, 312 00 Plzen
Kontaktní telefon: 377266953
E-mail:

balon@sdbplzen.cz

Webové stránky:

www.sdbplzen.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:zájmové činnosti a vzdělávání
Finanční náročnost:Klub je zdarma, akce s přespáním a tábory za úhradu.
Právní subjektivita:školská právnická osoba
IČ:519740


Komu je služba určena:
Dětem majícím svůj volný čas organizovaný částečně nebo vůbec, případně jsou v organizaci svého volného času finančně, sociálně, rodinně či výchovně znevýhodněni.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Návštěvníkům klubu je umožněno prožít čas nestrukturovaným i strukturovaným způsobem – na jedné straně výběr aktivit podle svého uvážení, setkání s vrstevníky apod. a na straně druhé nabídka rozličných pravidelných aktivit, jako je vaření, organizované sportovní aktivity, stolní hry, tvoření atd. Základním kamenem nabídky klubu je motivační soutěž, jejímž cílem je rozvoj dovedností a finanční gramotnosti. Pracovníci se snaží přispívat k celostnímu rozvoji dětí, vychovávat je ke vztahu k druhým a odpovědnosti za sebe a své jednání či pomoci jim při řešení náročných situací v životě. Klub je otevřen v průběhu školního roku, pořádá pravidelné akce s přespáním a dva příměstské tábory o jarních a letních prázdninách.

Praktické informace:
Provozní doba:
Po 14.30 - 17.30 hod.
St 14.30 - 17.30 hod.
Čt 14.30 - 17.30 hod.