Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vzducholoď

Název poskytovatele: Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň
Adresa:Sladkovského 68, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 373 729 666, 377 266 953
E-mail:

vzducholod@sdbplzen.cz

Webové stránky:

www.sdbplzen.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Finanční náročnost:Základní činnosti bezplatně, fakultativní činnosti za úhradu
Právní subjektivita:školská právnická osoba
IČ:519740


Komu je služba určena:
Mladým lidem ve věku 13 až 22 let z lokalit MO Plzeň 2 - 4, trávícím čas pasivním způsobem a s vyhraněným životním stylem vedoucím ke konfliktu se společností a zákonem.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním sociální služby nízkoprahového klubu Vzducholoď je prostřednictvím kontaktní práce, poradenství, výchovně-vzdělávacích aktivit a preventivních programu, pomáhat při řešení situací, které vyplývají z dospívání:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: standardní volnočasové aktivity, kontaktní práce, práce se skupinou, situační intervence, doučování
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: turnaje, workshopy, besedy
• sociálně terapeutické činnosti: individuální plánování, pomoc v krizi, poradenství, duchovní poradenství
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: poskytnutí informačního servisu klientovi, zprostředkování kontaktu s institucemi ve prospěch klienta, zprostředkování dalších služeb, doprovázení
Fakultativní činnosti:
• nadstandardní volnočasové aktivity: hudebna
• výjezdové akce: víkendové akce, brigády, výlety, mezistřediskové akce

Praktické informace:
Provozní doba ambulance:
Po 16.00 - 20.00 hod.
Út 16.00 - 20.00 hod.
St 16.00 - 20.00 hod.
Čt 16.00 - 20.00 hod.
Pá 15.00 - 18.00 hod.

Provozní doba terén: 
Po 15.30 - 19.00 hod. 
St 15.30 - 19.00 hod. 
Čt 15.30 - 19.00 hod.