Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Probační a mediační služba Plzeň

Název poskytovatele: Probační a mediační služba ČR - středisko Plzeň
Adresa:Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 731 692 768
E-mail:

lvovsova@pms.justice.cz

Webové stránky:

www.pmscr.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:odborné sociální poradenství
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:organizační složka státu
IČ:07088860


Komu je služba určena:
Obětem trestných činů - pomoc a poradna pro oběti trestných činů.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Výkon probace a mediace v průběhu trestního řízení, předjednání možnosti uložení alternativních trestů, kontrola výkonu alternativních trestů.