Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Název poskytovatele: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s.
Adresa:Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 775 263 426
E-mail:

info@poradnaplzen.cz, ivanka.jirkova@seznam.cz

Webové stránky:

www.poradnaplzen.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:odborné sociální poradenství
Finanční náročnost:Zdarma.
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:28020529


Komu je služba určena:
Lidem ve složité životní situaci (rodinné, partnerské a individuální problémy).

Stručná charakteristika poskytované služby:
Poradna provádí manželské, rodinné poradenství, pracuje s lidmi v krizi a v náročných životních situacích. Nabízí možnost mediace v oblasti rodinných vztahů.
Ke konzultaci je nutné se objednat.