Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Program včasné péče Klubíčko

Název poskytovatele: Ponton, z.s.
Adresa:Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 773 664 363
E-mail:

klubicko@ponton.cz

Webové stránky:

www.ponton.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:zájmové činnosti a vzdělávání
Finanční náročnost:Stravné za úhradu.
Právní subjektivita:spolek
IČ:64355756


Komu je služba určena:
Rodičům a dětem ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Program včasné péče Klubíčko nabízí dostupnou alternativu předškolního vzdělávání s důrazem kladeným na individuální přístup, všestranný rozvoj dítěte a spolupráci s rodinou. Rodiče se aktivně účastní procesu vzdělávání a sami mohou získat podporu a poradenství při řešení svých problémů. Aktivity projektu usilují o zvýšení úspěšnosti při zapojení dětí do hlavního vzdělávacího proudu.

Praktické informace:
Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 14.00 hod. (v případe, že je dítě v Klubíčku do 14.00 hod., rodiče hradí stravu)