Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

NZDM Pixla

Název poskytovatele: Ponton, z.s.
Adresa:Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 222 466
E-mail:

pixla@ponton.cz

Webové stránky:

www.ponton.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Finanční náročnost:Zdarma
Právní subjektivita:spolek
IČ:64355756


Komu je služba určena:
Neorganizovaným dětem a mládeži od počátku školní docházky do 20 let.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla nabízí dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí klubu v centru Plzně. Pracovníci dětem pomáhají se školou, s hledáním práce a bydlení a dalšími problémy, se kterými si mladí sami nevědí rady. Cílem NZDM Pixla je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování dětí a mládeže a zvýšit jejich schopnost zvládat obtížné situace. Pomocí různých volnočasových aktivit a individuálních rozhovorů dochází k posilování sociálních schopností a dovedností. Klienti Pixly jsou aktivizováni k pravidelným zájmům a činnostem a v neposlední řadě pracovníci Pixly usilují o zvýšení hodnoty vzdělávání - ať už pravidelným doučováním nebo jednorázovou pomocí s referáty a úkoly.