Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Program následné péče

Název poskytovatele: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Adresa:Doudlevecká 71, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 321 051
E-mail:

ambulance@cppt.cz

Webové stránky:

www.cppt.cz

Forma poskytování:ambulantní, pobytová,
Druh služby:služby následné péče
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:25232142


Komu je služba určena:
Osobám minimálně tři měsíce abstinujícím od návykových látek.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Program následné péče je součástí terciární prevence závislosti, která výrazně zefektivňuje celý systém péče o osoby závislé na návykových látkách. Pracujeme s lidmi, kteří minimálně tři měsíce abstinují od drog a jiných návykových látek po odchodu z krátkodobé a střednědobé léčby, z komunit, ale i s klienty po léčbě ambulantní a v neposlední řadě s klienty, kteří se pro abstinenci rozhodli sami bez podpory léčebného zařízení. Abstinujícím nabízíme široké spektrum psychoterapeutických a sociálních služeb.