Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

COM.PASS

Název poskytovatele: Ponton, z.s.
Adresa:Sady Pětatřicátníků 94/27, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 739 353 362
E-mail:

teren@ponton.cz

Webové stránky:

www.ponton.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:terénní programy
Finanční náročnost:Zdarma.
Právní subjektivita:spolek
IČ:64355756


Komu je služba určena:
Dětem a mládeži ve věku od 11 do 25 let.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba se zaměřuje na systematickou práci s neorganizovanými dětmi a mládeží. Je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů, kam terénní sociální pracovníci docházejí (domácnosti, parky, ulice atp.) nebo v sídle organizace. Terénní pracovníci podporují děti a mladé lidi při jejich trávení volného času a při řešení nepříznivých životních situací. Pomáhají jim například při jednání s úřady a se školou, při hledání práce a bydlení.
Cílem služby je umožnit mladým lidem trávit smysluplně volný čas tam, kde by ho jinak mohli trávit rizikově a pomáhat jim, aby se samostatně uplatnili v běžné společnosti. Služba také pravidelně organizuje taneční soutěže s názvem Street Battle Jam, letní turnaje ve fotbale a letní tábory.

Praktické informace:
Po - Čt 11.00 - 14.00 hod. v sídle organizace
Po - Čt 14.00 - 19.00 hod. kdekoliv v Plzni a blízkém okolí