Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Terénní program

Název poskytovatele: POINT 14, z.ú.
Adresa:Poděbradova 12, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 777 256 136, 377 235 526
E-mail:

hola@point14.cz; office@point14.cz

Webové stránky:

www.point14.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:terénní programy
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:ústav
IČ:66361630


Komu je služba určena:
Osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách od 18 let věku.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním terénního programu je vyhledávání uživatelů nelegálních látek v jejich přirozeném prostředí, minimalizování rizik spojených s braním drog a jiným nebezpečným chováním a informování uživatelů nelegálních látek i veřejnosti o rizicích spojených s braním drog a jiným nebezpečným chováním:
• navázání kontaktu s klienty, kteří se vyskytují na drogové scéně
• motivace klienta k návštěvě odborného zařízení (K-centra), ke komunitní či jiné léčbě
• motivace k integraci, popř. reintegraci do společnosti, řešení problémů dle individuálních potřeb klienta
• minimalizace sociálních rizik souvisejících s užíváním drog
• stabilizace sociálních podmínek klienta pro jeho následnou abstinenci, např. v oblasti bydlení, zaměstnání, rodinného zázemí, apod.
• změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému
• minimalizace rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce
• podpora vlastní aktivity klienta k řešení jeho sociální situace

Praktické informace:
Provozní doba:
Po - St 8.00 - 13.30 hod. Plzeň
Čt 10.00 - 12.00 hod. Čistý podchod Plzeň (úklid podchodu u CAN)
Terénní program probíhá v Plzni, v Nýrsku a Sušici.