Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Středisko následné péče

Název poskytovatele: POINT 14, z.ú.
Adresa:Sušická 75, 326 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 377 235 526
E-mail:

cerna@point14.cz

Webové stránky:

www.point14.cz

Forma poskytování:ambulantní, pobytová,
Druh služby:služby následné péče
Finanční náročnost:poskytované služby zdarma, pobyt za úhradu
Právní subjektivita:ústav
IČ:66361630


Komu je služba určena:
Mužům a ženám od 18 do 64 let, kteří absolvovali léčbu závislosti (nelegální látky, alkohol, patologické hráčství), abstinují alespoň tři měsíce a jsou motivovaní k dalšímu životu bez návykových látek. Služby jsou poskytované i rodičům s dítětem/dětmi, rodinným příslušníkům a osobám blízkým.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Středisko následné péče poskytuje cílové skupině doléčování v oblasti závislostí formou ambulantní i pobytovou:
• ubytování - délka pobytu 6 měsíců, pro matky s dětmi na 1 rok
• individuální rozhovor, každý uživatel služby má svého klíčového pracovníka
• psychoterapeutická skupina, skupina prevence relapsu, socioterapeutické aktivity
• komunita – zaměřena na organizační a technické záležitosti, krizová intervence
• rodinná terapie a rodinné poradenství, párová terapie, sociální práce, pracovní terapie
• odkazy a zprostředkování specializované péče: zprostředkování psychiatrické, psychologické či specializované zdravotní péče, nácviky pro matky s dětmi
• vydávání Antabusu
• testování na přítomnost metabolitů drog v moči a dechová zkouška na alkohol
• testování přítomnosti vybraných nemocí

Praktické informace:
Pobytová služba je poskytována 24 hodin denně 365 dní v roce.
Ambulantní služba je poskytována v rámci osmihodinové pracovní doby zaměstnanců, je flexibilní a vázána na předem domluvenou schůzku, kterou je možné sjednat na výše uvedeném telefonním čísle.