Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Kontaktní centrum

Název poskytovatele: POINT 14, z.ú.
Adresa:Husova 14, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 777 256 136, 377 235 526
E-mail:

office@point14.cz; hola@point14.cz

Webové stránky:

www.point14.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:kontaktní centra
Finanční náročnost:za úhradu
Právní subjektivita:ústav
IČ:66361630


Komu je služba určena:
Osobám ohroženým závislostí na návykových látkách či již závislým a jejich blízkým.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Posláním kontaktního centra je navázat kontakt se zájemci o služby a nabídnout jim poradenství, základní potravinový, hygienický a zdravotní servis a podpořit je v zapojení do systému sociálních a zdravotnických služeb pro celkové zlepšení jejich situace:
• minimalizace sociálních rizik souvisejících s užíváním drog
• stabilizace sociálních podmínek uživatele služby pro jeho následnou abstinenci, (v ideálním případě) např. v oblasti bydlení, zaměstnání, rodinné zázemí, apod.
• změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému
• minimalizace rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce
• podpora vlastní aktivity a motivace uživatele služby k řešení jeho sociální situace

Praktické informace:
Provozní doba:
Kontaktní centrum (rozhovory, krizové intervence, zdravotní ošetření, asistence, telefonáty, nástupy do léčby, výměnný program) Po - Pá 8.00 - 16.00 hod.
Kontaktní místnost (potravinový a hygienický servis – polévka, sprcha, pračka) Po - Čt 10.00 - 13.00 hod.
Testování na infekční choroby (HEP, HIV, syfilis) St 11.00 - 12.00 hod.