Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Terénní programy

Název poskytovatele: Organizace pro pomoc uprchlíkům z.s.
Adresa:sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 730 875 627
E-mail:

opu.plzen@opu.cz

 

Webové stránky:

www.opu.cz

Forma poskytování: terénní,
Druh služby:terénní programy
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:spolek
IČ:45768676


Komu je služba určena:
Všem cizincům ze zemí mimo EU se všemi typy pobytů a jejich rodinným příslušníkům. O pomoc mohou žádat i občané ze zemí EU, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

Stručná charakteristika poskytované služby:
Služba aktivně vyhledává a oslovuje cizince v jejich přirozeném prostředí, aby je informovala o dostupných službách a možnostech řešení jejich nepříznivé životní situace. Informuje cizince o jejich právech a povinnostech a usiluje o zlepšení jejich orientace v české společnosti a českém právním systému.
Služba má za cíl podporovat cizince na cestě k začlenění do společnosti a k samostatnému a informovanému fungování v ní.
Služba je poskytována v terénu, celém Plzeňském kraj - okresy: Domažlice, Klatovy, Plzeň - jih, Plzeň - město, Plzeň - sever, Rokycany a Tachov.

Praktické informace:
Provozní doba: Út - Čt 8.00 - 16.00 hod.