Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Organizace pro pomoc uprchlíkům Plzeň

Název poskytovatele: Organizace pro pomoc uprchlíkům z.s.
Adresa:sady Pětatřicátníků 33, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 604 809 165
E-mail:

opu.plzen@opu.cz

Webové stránky:

www.opu.cz

Forma poskytování:ambulantní, terénní,
Druh služby:odborné sociální poradenství
Finanční náročnost:zdarma
Právní subjektivita:spolek
IČ:45768676


Komu je služba určena:
Cizinci ze třetích zemí a jejich rodinní příslušníci se všemi druhy pobytu v ČR a cizinci z EU v nouzi

Stručná charakteristika poskytované služby:
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární organizace, která již 30 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a dalším cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců.

Služba v OPU Plzeň poskytuje odborné sociální poradenství – informace a rady týkající se práce, bydlení, vzdělání, zdravotního pojištění aj., právní poradenství, doprovázení a asistenci na úřady či jiné instituce, kurzy českého jazyka, semináře a přednášky pro veřejnost.
Služba má za cíl podporovat cizince na cestě k začlenění do společnosti a k samostatnému a informovanému fungování v ní.

Praktické informace
:
Provozní doba:
Po - Čt 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Pá 8.00 - 16.00 hod. pro objednané klienty