Martinská 2, 301 00 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Adiktologická a preventivní ambulance -21

Název poskytovatele: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Adresa:Plachého 6, 301 00 Plzeň
Kontaktní telefon: 602686893
E-mail:

21ambulance@cppt.cz

Webové stránky:

www.cppt.cz

Forma poskytování:ambulantní,
Druh služby:odborné sociální poradenství
Finanční náročnost:Zdarma
Právní subjektivita:obecně prospěšná společnost
IČ:25232142


Komu je služba určena:
• dětem, dospívajícím a mladým dospělým ohroženým rizikovým chováním a jeho důsledky
• rodinám, osobám blízkým a angažovaným

Stručná charakteristika poskytované služby:
Adiktologická a preventivní ambulance -21 CPPT, o. p. s. poskytuje ambulantní podporu dětem a mladým lidem, jejichž růst a rozvoj je ohrožen některou z rizikových forem chování, jejich rodinám a blízkým osobám. Poskytované ambulantní služby jsou zaměřené na minimalizaci dopadů rizikového chování a vývojových obtíží. Specificky navržené služby ambulance poskytuje těm dětem a mladým lidem, jejichž růst je ohrožen závislostním chováním, bez ohledu na zdroj závislosti.