Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Velikonoční sbírka zaměstnanců magistrátu ve prospěch matek s dětmi v tísni

V druhém dubnovém týdnu proběhla v rámci Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně již druhá velikonoční sbírka – Nový začátek. Záštitu nad ní převzala náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková společně s ředitelkou Úřadu služeb obyvatelstvu Magistrátu města Plzně Helenou Knížovou. Zaměstnanci sociálního odboru společně s kolegy z personálního a organizačního oddělení a Městské policie Plzeň v předvelikonočním čase nakoupili potraviny, sladkou koledu pro děti a drogistické zboží pro matky s dětmi v krizových situacích.

Velikonoční sbírka zaměstnanců magistrátu ve prospěch matek s dětmi v tísniVelikonoční sbírka zaměstnanců magistrátu ve prospěch matek s dětmi v tísniVelikonoční sbírka zaměstnanců magistrátu ve prospěch matek s dětmi v tísniVelikonoční sbírka zaměstnanců magistrátu ve prospěch matek s dětmi v tísni
Velikonoční sbírka zaměstnanců magistrátu ve prospěch matek s dětmi v tísniVelikonoční sbírka zaměstnanců magistrátu ve prospěch matek s dětmi v tísni