Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Dáme to! Tak se ukaž!

Středa 28. 6. 2017 patřila na stadionu AK Škoda Plzeň hned dvěma sportovním akcím – dopoledne se zde konal již 2. ročník sportovního pětiboje pro zdravotně postižené pod titulem „Dáme to!“ a podruhé si sportovní pětiboj s příznačným názvem „Tak se ukaž!“ užily i děti z plzeňských nízkoprahových zařízení a azylových domů. Obě akce svoji podstatou naplňují celoměstský projekt nastartovaný v předchozím, olympijském roce „Plzeň žije zdravě“ a pod společnou záštitou rezortní náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí Evy Herinkové a radního pro sport Petra Chvojky je zorganizoval magistrátní Odbor sociálních služeb.

Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!
Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!
Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!
Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!
Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!Tak se ukaž! Dáme to!