Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Setkání partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení

Setkání partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení se pod společnou záštitou primátora Martina Zrzaveckého a náměstkyně pro oblast sociálních služeb Evy Herinkové, uskutečnilo na plzeňské radnici, v zařízeních organizací Naděje, Městská charita a TOTEM ve dnech 16. a 17. 6. 2016. Hlavním tématem jednání, v rámci kterého se sešli u kulatého stolu vedoucí sociálních odborů a oddělení zmíněných měst, byla problematika sociálního a dostupného bydlení na úrovni samosprávy a s tím související plzeňská Koncepce, možnosti měst v kontextu očekávaného zákona o sociálním bydlení a účast obcí v pilotním projektu MPSV ČR.

Setkání partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení
partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení
partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení
partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení
partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení partnerských měst Plzně, Brna a Ostravy nad tématem Sociální a dostupné bydlení