Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Sociální služby – věc veřejná

Akční plány pro nadcházející dva roky budou opět společným dílem zástupců města, poskytovatelů a spolupracujících institucí. Ti se sešli právě v uplynulých dnech. Čtyři pracovní skupiny a téměř 150 účastníků je tak zárukou, že akční plány budou skutečně korespondovat jak s požadavky města, tak s potřebami poskytovatelů, ale zejména uživatelů služeb, na něž cílí především. Společná aktivita všech zástupců by měla do léta dát vzniknout následujícím koncepčním dokumentům na období let 2017 - 2018: Akčnímu plánu na podporu stárnutí, Akčnímu plánu k podpoře rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Akčnímu plánu práce s ohroženou mládeží na území města Plzně, návaznému Akčnímu plánu řešení problematiky bezdomovectví z pohledu sociálně – zdravotní péče a v neposlední řadě i Akčnímu plánu podpory a spolupráce v práci s cizinci.

Sociální služby – věc veřejnáSociální služby – věc veřejnáSociální služby – věc veřejnáSociální služby – věc veřejná
Sociální služby – věc veřejnáSociální služby – věc veřejnáSociální služby – věc veřejnáSociální služby – věc veřejná
Sociální služby – věc veřejnáSociální služby – věc veřejnáSociální služby – věc veřejnáSociální služby – věc veřejná
Sociální služby – věc veřejnáSociální služby – věc veřejná