Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Gerontologický den potřinácté….

Velkému zájmu seniorů se těšil již tradiční Gerontologický den konaný každoročně v Měšťanské besedě. I letošní třináctý ročník s datem 23. 10. 2015 oslovil více než 120 účastníků. Zajímavá témata týkající se zdravovědy a praktických doporučení z oblasti např. racionálního užívání léků, psychiky v seniu, osteoporózy nebo první pomoci při náhlých stavech přednesli lékaři specialisté, seznámení s nabídkou služeb a aktivit zvyšujících kvalitu života seniorů a realizovaných samosprávou byla v režii vedoucí magistrátního sociálního odboru. Plzeňský Gerontologický den se konal pod záštitou a za účasti primátora Martina Zrzaveckého, rezortní náměstkyně Evy Herinkové a ve spolupráci Odboru sociálních služeb MMP, Ústavu sociálního lékařství LF UK Plzeň a Svazu důchodců ČR, pod vedením předsedkyně Krajské rady Plzeňského kraje, paní Bohumily Šmolíkové.

Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….
Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….
Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….
Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….
Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….Gerontologický den potřinácté….