Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Úředníci pomohli potřebným charitativní sbirkou

Poslední předvánoční týden byl v rámci plzeňského magistrátu ve znamení 1. charitativní sbírky, kterou pod názvem „Nebuďme lhostejní“ zorganizoval Odbor sociálních služeb zmíněného úřadu. Sbírka se uskutečnila pod záštitou primátora města Martina Baxy a radního pro oblast sociálních věcí Jiřího Kuthana. Všichni zaměstnanci magistrátu měli v čase od 16. do 19. 12. možnost přispět jakoukoliv drobností a zapojit se tak v čase adventním do humanitární pomoci směřované těm nejzranitelnějším – ženám v azylových domech, obětem domácího násilí, matkám s více dětmi, samoživitelkám, těm, co nemají zrovna na růžích ustláno…..

Vánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírka
Vánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírka
Vánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírka
Vánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírka
Vánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírkaVánoční charitativní sbírka