Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Slovenská konzulka v Plzni

Na pracovní návštěvu zavítala dnes do Plzně první tajemnice a vedoucí konzulárního oddělení Velvyslanectví Slovenské republiky v ČR paní Anna Juriková. Vyhověla tak žádosti Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně o osobní setkání nad tématem zvyšujícího se počtu slovenských bezdomovců na území města Plzně. Pracovního jednání, které mělo charakter diskuze a nastavení možných řešení spolupráce, se zúčastnili společně s radním Jiřím Kuthanem i zástupci organizací a institucí pracujících jak s cizinci migrujícími za prací, tak s cizinci ohroženými sociálním vyloučením: Městské Charity, Diecézní Charity, Kontaktního centra pro cizince, Úřadu práce, Odboru azylové a migrační politiky MV ČR a Odboru státní sociální péče Magistrátu města Plzně.

Slovenská konzulkaSlovenská konzulkaSlovenská konzulkaSlovenská konzulka
Slovenská konzulkaSlovenská konzulkaSlovenská konzulkaSlovenská konzulka