Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Anděl 2012

Velký sál Měšťanské besedy byl v pátek 30. listopadu dějištěm již šestého andělského sletu - v rámci tradiční akce ANDĚL 2012, kterou pravidelně pořádá Odbor sociálních služeb ve spolupráci s Kanceláří primátora, po roce opět symbolicky děkovalo město Plzeň svým dobrovolníkům a pracovníkům v sociálních službách. „Letošní rok je vyhlášen Evropským rokem podpory aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. A právě senioři – ať ti aktivní nebo ti odkázaní na pomoc druhých - jsou pro mnohé z oceněných hlavním předmětem zájmu a nezištné pomoci,“ dodává Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb. 6. andělský slet ve svátečním duchu a s bohatým doprovodným programem přivítal na 230 oceněných, které nominovaly plzeňské organizace poskytující sociální služby a kteří převzali z rukou primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy a radního pro oblast sociálních věcí Jiřího Kuthana titul ANDĚL 2012, titul ANDĚLSKÉ RUCE 2012, titul DOBRÁ DUŠE 2012 a ZLATÝ ANDĚL 2012.

Anděl 2012Anděl 2012Anděl 2012Anděl 2012
Anděl 2012Anděl 2012Anděl 2012Anděl 2012
Anděl 2012Anděl 2012Anděl 2012Anděl 2012
Anděl 2012Anděl 2012Anděl 2012Anděl 2012
Anděl 2012Anděl 2012Anděl 2012Anděl 2012