Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Zvýhodněné parkování pro poskytovatele vybraných sociálních a zdravotních služeb na území města Plzně

Město Plzeň umožní poskytovatelům vybraných sociálních a zdravotních služeb na území města placené parkovací zóny za symbolickou korunu na den pro jedno registrované vozidlo.

Zvýhodněné parkování bylo schváleno jako jedno z opatření (č. 6), které má za cíl zvýšit komfort služeb poskytovaných seniorům a zdravotně postiženým v jejich domácím prostředí. Pravidla daná usnesením Rady města Plzně č. 415 ze dne 18.5.2020 pro poskytnutí zvýhodněného parkování i formulář žádosti najdete zde.

Žádost ke stažení a více informací o obalíčku opatření, které zmírní negativní dopad nouzového stavu na živnostníky, občany, městské organizace, existenčně ohrožené sportovní kluby, kulturní organizace a další subjekty.

Každou žádost  o parkovací oprávnění, vzhledem ke stanoveným pravidlům, potvrzuje Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Žádost, včetně potvrzení Odboru sociálních služeb MMP, se podává na PMDP, a.s. – Středisko dopravy v klidu, Podmostní 4, Plzeň.
Středisko dopravy v klidu zajišťuje registraci vozidla zvýhodněného parkování při splnění pravidel, úhrady a vydání samolepícího identifikačního lístku, který bude umístěn viditelně a čitelně za předním sklem vozidla.

Kontakty:
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2, Plzeň, tel. 37 803 3351
PMDP a.s. – Středisko dopravy v klidu, Podmostní 4, Plzeň, tel. 602 621 795

Termín návštěvy na obou útvarech je třeba telefonicky konzultovat předem.