Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Vznikají nové akční plány rozvoje sociálních služeb

Poslední červnový týden patřil v sociální oblasti čtyřem pravidelným setkáním magistrátního odboru sociálních služeb, odborné veřejnosti a zainteresovaných partnerů. Po dvou letech se účastníci potkali nad vyhodnocením akčních plánů pro období 2019 - 2020 a při diskuzi nad prioritami pro roky nadcházející. Poskytovatelé, zástupci města, krajského úřadu a dalších institucí veřejné správy tak zapojením do pracovních skupin významným způsobem spoluvytváří budoucí obraz sociálních služeb v Plzni. Zájem účastníků, zejména v případě platformy řešící oblast služeb pro cizince nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, byl historicky nejvyšší.

"Více než 150 účastníků ve čtyřech pracovních skupinách bylo tak v uplynulém týdnu informováno o tom, co se v našem městě za poslední dva roky v sociální oblasti podařilo a byl jim dán prostor pro jejich připomínky, názory, náměty i kritiku. Atmosféra byla dělná, diskuze věcné a zájem společný - spokojený klient, spokojení občané našeho města poptávající službu," přibližuje Mgr. Eliška Bartáková, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

"Jednání pracovních skupin, celý proces a navržená opatření, jsou fundamentem a pro nás nezbytnou součástí tvorby koncepčních dokumentů a nastavení optimální podoby rozvoje služeb, společně s aktuální výzkumnou zprávou, zpracovanou za tímto účelem katedrou sociologie FF ZČU, která mapuje spokojenost a potřeby občanů města Plzně právě v oblasti sociálních služeb a návazných aktivit. Řada návrhů zároveň rezonuje s nedávným mimořádným stavem, který rozšířil spektrum zájmu, pomoci i samu klientskou základnu. To vše je třeba v nových akčních plánech zohlednit," upřesňuje Alena Hynková, vedoucí pořádajícího odboru.

Veškeré výstupy z jednání zmíněných týmů, soustředěných na zkvalitňování služeb pro seniory, zdravotně postižené, rodiny a osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo cizince budou Odborem sociálních služeb MMP zpracovány do akčních plánů a po schválení v orgánech města zveřejněny na portále: www.plzen.eu/socialnisluzby.