Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociální práce vyhlašuje pro rok 2020 mimořádné dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“).

Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo stiženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID_19 (dále „koronavirus“).

V rámci dotace nelze žádat na odměny pro zdravotnický personál.

Více v přiložené výzvě.