Rozšíření služby organizace Tichý svět

Organizace Tichý svět, která poskytuje sociální služby osobám se sluchovým postižením, má nově na pobočce pro Plzeňský kraj k dispozici fyzického tlumočníka do českého znakového jazyka.

Organizace Tichý svět, která poskytuje sociální služby osobám se sluchovým postižením, má nově na pobočce pro Plzeňský kraj k dispozici fyzického tlumočníka do českého znakového jazyka. Takovýchto tlumočníků je po celé republice velký nedostatek, neslyšící tak často musejí na objednání tlumočníka čekat. Náš tlumočník tak může nově být k dispozici neslyšícím a nedoslýchavým po celém Plzeňském kraji a zásadním způsobem ulehčit poptávce v kraji. K naší online tlumočnické službě Tichá linka tak zároveň přibývá i klasický fyzický tlumočník.

Tlumočníka je možné objednávat skrze naši pobočku, buďto na mailu dominik.dolejs@tichysvet.cz anebo na čísle 607 086 461. Může tak učinit jak samotný klient, tak i organizace, která by potřebovala tlumočníka pro komunikaci s klientem.

Zde zároveň přikládám video v českém znakovém jazyce, které výše zmíněnou informaci shrnuje pro uživatele českého znakového jazyka, a které můžete případně využít při sdílení informace dál (video lze i stáhnout): https://drive.google.com/file/d/1Xi_IOzCfsI7QOxXVM7xA1EL8HbkCg3sn/view?usp=sharing