Pozvánka na "Efektivní trénink paměti"

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni vás srdečně zve na cyklus přednášek Efektivní trénink paměti, který se bude konat v měsících září až prosinec 2020.
Podrobnosti viz příloha.