Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Plzeň získala dotaci na integraci cizinců opět v plné výši

V minulých dnech obdrželo město Plzeň, rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o přidělení částky na projekt podporující integraci cizinců na lokální úrovni, který město, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, realizuje v etapách již od roku 2008.

Projekt byl podpořen ze 100% a cizinci se tak i v letošním roce budou moci vzdělávat a zlepšovat v českém jazyce, mohou absolvovat dvě integrační setkání, podpory se dostalo vzdělávacímu programu pro plzeňské pedagogy, pracujícími s dětmi-cizinci a dojde i k digitalizaci dříve vydané Informační příručky pro cizince v Plzni. Celková částka, 1,5 milionu korun, bude využita na zefektivnění procesu integrace cizinců do majoritní společnosti a předcházení vzájemných konfliktů,“ upřesňuje Eliška Bartáková, náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Těší nás, že i v dnešní nelehké době, se všemi dopady pandemie, zůstává prostor pro podporu projektů zásadních pro vzdělanost nejen majoritní populace, ale i menšin, žijících na našem území. Vzdělávání všech skupin cizinců, kteří přicházejí za prací a časem se v našem městě usadí nastálo, je klíčovým prvkem jejich zdárné integrace do společnosti,“ uvádí projektová manažerka Tereza Šlajsová pro oblast služeb pro cizince ze zmíněného odboru a dodává: „Jazykové kurzy jsou v našem projektu velmi populární a vyhledávanou stálicí. V loňském roce je pravidelně navštěvovalo více jak 200 cizinců a zájem dále roste. Stejně tak, jako zájem o kontakt s krajany a sdílení zkušeností. Totéž můžeme říci i o mladé generaci, která se do Plzně dostává se svými rodiči a nastupuje zde do školského systému, který je mnohdy diametrálně odlišný od jejich domoviny“.