Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Plzeň hledá pěstouny

Tisíce dětí vyrůstají v České republice v některé z forem náhradní rodinné péče. Většina z nich je umístěna v pěstounských rodinách. Přesto mnoho z nich na své pěstouny teprve čeká. Česko se totiž stále potýká s jejich nedostatkem. I proto se Plzeň rozhodla připravit osvětovou kampaň o jednotlivých formách pěstounské péče, nabídne příběhy pěstounů, rozhovory s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zástupci neziskového sektoru, který podporuje pěstouny a další.

Příběhy pěstounů a praktické informace pro zájemce představí město seriálem v Radničních listech a na sociálních sítích. Připravuje též manuály, jež provedou celým procesem žádosti. „Cílem kampaně je podpořit zájem o pěstounství a bourat mýty, které od něj mohou lidi odrazovat. Chceme poskytnout široké veřejnosti vhled do této problematiky, a to s pomocí těch, kteří jsou již léta zkušenými pěstouny. Chceme motivovat ty, kteří o této formě pomoci dětem uvažují,“ vysvětlil Jiří Šrámek, člen Rady města Plzně pro oblast sociální a aktivní život seniorů.

Zájemci o pěstounství se mohou obrátit na:
Odbor státní sociální péče Magistrátu města Plzně, Martinská 2, Plzeň, tel.: 378 033 301, 378 033 345, e-mail: posta@plzen.eu.