Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Nominace na cenu KŘESADLO 2020 je spuštěna

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA  v letošním roce pořádá již. XV. ročník oceňování dobrovolnické činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 2020.

Veřejnost - kterákoliv fyzická nebo právnická osoba - může nominovat každého, kdo dlouhodobě vykonává obecně prospěšnou činnost, do 30.září 2020.

Slavnostní vyhlášení proběhne 5. listopadu 2020 v DEPO 2015.

Nominační list a více informací viz přílohy.