Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Nabídka – jazykové kurzy pro děti ukrajinských běženců

Statutární město Plzeň obdrželo od Ministerstva vnitra ČR neinvestiční dotaci na projekt „Integrace držitelů dočasné ochrany v Plzni 2023“. Součástí projektu je pořádání jazykových kurzů pro děti ukrajinských běženců, které se osvědčily již v loňském roce.

Kurzy jsou naplánovány na období letních prázdnin, vždy na 10 pracovních dnů,
pro mladší děti (7 – 10 let) od 8.00 do 12.00 hodin,
pro starší děti (11 let a více) od 12.00 do 16.00 hodin.

Termíny:
• 17. – 28. července 2023
• 31. července – 11. srpna 2023
• 14. – 25. srpna 2023

Místo konání: Kopeckého sady 11, Plzeň, zasedací místnost Magistrátu města Plzně.

Dítě musí umět číst a psát, jinak dostane vše, co k výuce potřebuje – školní pomůcky, výukové materiály, svačinu, pití.

Dítě musí být přihlášeno zákonným či jiným zástupcem. Není možné přijít bez předchozího přihlášení.

Prosíme jednotlivce či organizace, kteří jsou v přímém kontaktu s uvedenými cizinci, o šíření této informace a přiložených přihlášek.

Případné další informace podá Bc. Tereza Šlajsová, vedoucí odd. dotací a kontroly OSS MMP, na tel. čísle 378 033 356.