Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Město pomůže zdravotně postiženým

Peněžité dary pro osoby se zdravotním postižením, za účelem zvýšení komfortu jejich života, je připraveno město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně, poskytnout i v roce 2021.
„Naší snahou je poskytnutí peněžitých darů pro zkvalitnění života zdravotně postižených. Peníze mohou být využity kupříkladu na doplatky a nákupy kompenzačních pomůcek, které nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění, ale třeba i na úhradu rehabilitace nebo rekondičních pobytů, které jsou pro handicapované občany našeho města cestou k lepšímu životu,“ upřesňuje Eliška Bartáková, rezortní náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí.
Žádosti o poskytnutí finančního daru jsou ke stažení na https://socialnisluzby.plzen.eu  a přijímají se v sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP nebo v podatelně MMP, Škroupova 5, Plzeň, v neposlední řadě je možné žádost poslat poštou na adresu: Odbor sociálních služeb MMP, Martinská 2, 301 00 Plzeň. Žádost je také nutno zaslat elektronicky – bez příloh – na adresu: Hovorkova@plzen.eu. Žádosti budou přijímány průběžně, nejpozději však 30. června 2021.