Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: pomahajiciplzen@plzen.eu

Mapování potřebnosti jedinců, rodin a skupin ohrožených sociálním vyloučením ve městě Plzeň (2023)

Přiložená analýza je výsledkem výzkumu, který zadal Magistrát města Plzně, zastoupený Odborem dostupného bydlení a sociálního začleňování; zhotovitelem je PhDr. Petr Vojtíšek, PhD. a tým odborníků.

Cílem materiálu je zmapovat životní situace ohrožující jedince, rodiny či skupiny osob na území města Plzně sociálním vyloučením. Materiál obsahuje jak kvantitativní část s propočty a kvalifikovanými odhady prevalence jevů ohrožujících občany sociálním vyloučením, tak kvalitativní popis životních situací, rizik, potřeb i faktorů ovlivňujících selhávání osob a jejich sociální vyloučení. V závěrečné fázi jsou definována doporučení a návrhy řešení na úrovni jednotlivých politik města Plzně, především pak Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování.

Materiály viz dole - soubory ke stažení.