Martinská 2, 306 32 Plzeň
Telefon: +420 378 033 351
Email: socialnisluzby@plzen.eu

Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

Vážení a milí, srdečně nabízím účast na našem projektu Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením: http://www.szu.cz/anotace.

Pro více informací mě, prosím, kontaktujte.

Ing. Pavla Fáberová
koordinátorka pro Plzeňský kraj
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
Centrum podpory veřejného zdraví
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10 - Vinohrady
tel.: +420 724 810 140
e-mail: pavla.faberova@szu.cz
https://epoz.szu.cz/
https://www.facebook.com/efektivnipodporazdravi/

Projekt
"Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením" registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439 podpořený z OP Zaměstnanost ESF a státního rozpočtu ČR